Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), a další související zákony

Začátek procesu 10.11.2017
Poslední změna 07.02.2018
Stav návrhu Ve vládě projednáno a schváleno
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Novelizace zákona o zbraních je z hlediska jeho struktury, standardních povolovacích postupů a terminologie dosti komplikovaná a nepříliš vhodná, avšak vzhledem ke stanovené lhůtě pro implementaci jediná stihnutelná. Výsledkem ale bude nevyhnutelně nekoherentní právní předpis. Z tohoto důvodu bude třeba následně přijmout zcela novou právní úpravu, která zajistí soulad českého právního řádu s novými požadavky vyplývajícími z revidující směrnice při současném zajištění srozumitelnosti a jednoznačnosti právní úpravy a odpovídají úrovně právní jistoty.  

Historie procesu

Vláda

10.11.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
27.11.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria, připomínky
07.02.2018Projednáno vládou, schváleno 

Návrh mění předpis(y)

634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
119/2002 Sb.Zákon o střelných zbraních a střelivu