Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), a další související zákony

Začátek procesu 10.11.2017
Poslední změna 03.06.2020
Stav návrhu Ve Sněmovně v 1. čtení přikázáno výborům
Předkladatel Vláda
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novelizace zákona o zbraních je z hlediska jeho struktury, standardních povolovacích postupů a terminologie dosti komplikovaná a nepříliš vhodná, avšak vzhledem ke stanovené lhůtě pro implementaci jediná stihnutelná. Výsledkem ale bude nevyhnutelně nekoherentní právní předpis. Z tohoto důvodu bude třeba následně přijmout zcela novou právní úpravu, která zajistí soulad českého právního řádu s novými požadavky vyplývajícími z revidující směrnice při současném zajištění srozumitelnosti a jednoznačnosti právní úpravy a odpovídají úrovně právní jistoty.  

Historie procesu

Vláda

10.11.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
27.11.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria, připomínky
07.02.2018Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

14.02.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
03.06.2020Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 

Návrh mění předpis(y)

119/2002 Sb.Zákon o střelných zbraních a střelivu
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích