Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), a další související zákony

Začátek procesu 10.11.2017
Poslední změna 07.02.2018
Stav návrhu Ve vládě projednáno a schváleno
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Novelizace zákona o zbraních je z hlediska jeho struktury, standardních povolovacích postupů a terminologie dosti komplikovaná a nepříliš vhodná, avšak vzhledem ke stanovené lhůtě pro implementaci jediná stihnutelná. Výsledkem ale bude nevyhnutelně nekoherentní právní předpis. Z tohoto důvodu bude třeba následně přijmout zcela novou právní úpravu, která zajistí soulad českého právního řádu s novými požadavky vyplývajícími z revidující směrnice při současném zajištění srozumitelnosti a jednoznačnosti právní úpravy a odpovídají úrovně právní jistoty.  

Historie procesu

Vláda

10.11.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
27.11.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria, připomínky
07.02.2018Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria

Návrh mění předpis(y)

634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
119/2002 Sb.Zákon o střelných zbraních a střelivu