Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Začátek procesu 07.11.2017
Poslední změna 29.11.2017
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Doposud vyhláška nestanovovala pravidla pro tvorbu víceoborových tříd, které obsahují několik oborů vzdělání. Rovněž nebyly podrobně specifikovány podmínky pro stanovení nejnižšího počtu žáků ve třídě. Cílem je zajistit zlepšení kvality vzdělávání v těch oborech vzdělání, které lze z pohledu potřeb trhu práce, popřípadě i z pohledu unikátnosti a tradice považovat v daném území za nenahraditelné, avšak ve kterých ať již z důvodu nízkého zájmu o studium, nebo i z důvodu objektivně nižší potřeby takto specializovaných odborníků je nutné vzdělávat žáky ve třídách s nižším počtem žáků. 

Historie procesu

Vláda

07.11.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
29.11.2017Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

13/2005 Sb.Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři