Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení

Začátek procesu 07.11.2017
Poslední změna 29.11.2017
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Jedná se o zpřesnění spočívající v uvedení dokumentu, který je rekvalifikační zařízení oprávněno vydat po ukončení vzdělávacího programu. Legislativně se zavádí pojem potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu. Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném vykonání závěrečné zkoušky podle jiného právního předpisu. Potvrzení je nezbytné při prokazování účasti v akreditovaném vzdělávacím programu, a to zejména vůči Úřadům práce České republiky, neboť obsahuje údaje o realizovaném vzdělávacím programu, identifikaci rekvalifikačního zařízení a účastníka vzdělávání.

Historie procesu

Vláda

07.11.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
29.11.2017Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

176/2009 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzděl..