Přejít na PLUS

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví pro základní školy, střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu

Začátek procesu 07.11.2017
Poslední změna 29.11.2017
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Novela školského zákona stanovuje zcela nový způsob pro financování mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin. Pro tyto školy a školská zařízení již nebude pedagogická práce nadále financována prostřednictvím krajských normativů. Z toho plyne, že se na pedagogickou práci v těchto školách a školských zařízeních již neuplatní vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech. Nařízení neupravuje pravidla pro nejnižší a nejvyšší počty dětí a žáků ve třídě. Tato pravidla budou i nadále stanovena ve stejných právních předpisech, a to v mírně modifikované podobě ve srovnání se stávající právní úpravou.

Historie procesu

Vláda

07.11.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
29.11.2017Ukončení sběru připomínek 

Návrh provádí předpis(y)

561/2004 Sb.Školský zákon