Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví pro základní školy, střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu

Předložení návrhu 07.11.2017
Poslední změna 21.06.2018
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela školského zákona stanovuje zcela nový způsob pro financování mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin. Pro tyto školy a školská zařízení již nebude pedagogická práce nadále financována prostřednictvím krajských normativů. Z toho plyne, že se na pedagogickou práci v těchto školách a školských zařízeních již neuplatní vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech. Nařízení neupravuje pravidla pro nejnižší a nejvyšší počty dětí a žáků ve třídě. Tato pravidla budou i nadále stanovena ve stejných právních předpisech, a to v mírně modifikované podobě ve srovnání se stávající právní úpravou.

Historie procesu

Vláda

07.11.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
29.11.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, ria, připomínky
30.05.2018Projednáno vládou, schválenotext

Sbírka zákonů

21.06.2018Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 123/2018 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

123/2018 Sb.Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro zákl..

Návrh provádí předpis(y)

561/2004 Sb.Školský zákon