Přejít na PLUS

Návrh novely vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Začátek procesu 07.11.2017
Poslední změna 29.11.2017
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Novela zavádí terminologická zpřesnění umožňující lepší orientaci v normativním textu, zejména užití kritéria „formy“ zájmového vzdělávání na dělení zájmového vzdělávání podle (i) pravidelné denní docházky, (ii) pravidelné docházky a (iii) nepravidelné a příležitostné docházky. Dále označení obsahu dosavadního dělení dle „forem“ jako dělení dle „činností“ zájmového vzdělávání a označení dělení školských zařízení (středisek, klubů, družin) jako dělení dle „typů“.

Historie procesu

Vláda

07.11.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
29.11.2017Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

74/2005 Sb.Vyhláška o zájmovém vzdělávání