Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah

Začátek procesu 03.11.2017
Poslední změna 27.11.2017
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo dopravy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Vyhláška doposud uvažovala pouze konvenční železnici a neposkytovala tudíž dostatečnou oporu pro budování vysokorychlostních tratí. Cílem novely je doplnit chybějící úpravu některých praktických aspektů stavby a provozu vysokorychlostních tratí a odstranit legislativní překážky či nežádoucí omezení v této oblasti.

Historie procesu

Vláda

03.11.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
27.11.2017Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

177/1995 Sb.Vyhláška, kterou se vydává stavební a technický řád drah