Přejít na PLUS

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

Začátek procesu 03.11.2017
Poslední změna 27.11.2017
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Změny reagují na potřebu zpřesnit podmínky a postupy v nařízení vlády a řešit odstranění nedostatků, jak to ukázala dosavadní zemědělská aplikační praxe.

Historie procesu

Vláda

03.11.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
27.11.2017Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

262/2012 Sb.Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu