Přejít na PLUS

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

Začátek procesu 03.11.2017
Poslední změna 27.11.2017
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Konkrétně se jedná o odstranění povinnosti deklarovat zákres umístění technického zařízení pro sledování meteorologických prvků v mapových podkladech, které jsou přikládány k žádosti o dotaci v podopatření Integrovaná produkce ovoce a Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku.

Historie procesu

Vláda

03.11.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
27.11.2017Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

75/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení v..