Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

Předložení návrhu 12.10.2017
Poslední změna 28.12.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novelizuje se odkaz na právní předpis v poznámce pod čarou č. 2, a to s ohledem na přijetí nařízení o fluorovaných skleníkových plynech. Dále se upravují poznámky pod čarou v příloze č. 2 vyhlášky. Třetí okruh úprav, týkající se přílohy č. 3, reflektuje změnu limitu pro podávání zpráv ze 100 kg na 200 tun ekvivalentu CO2

Historie procesu

Vláda

12.10.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
02.11.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
21.12.2017Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

28.12.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 472/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

472/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozono..

Návrh mění předpis(y)

257/2012 Sb.Vyhláška o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových pl..