Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Začátek procesu 01.11.2017
Poslední změna 23.10.2018
Stav návrhu Ve Sněmovně v 1. čtení přikázáno výborům
Předkladatel Ministerstvo dopravy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Cíle návrhu

Novela obsahuje i změny přesahující rámec směrnice. Nejvýznamnější netranspoziční změnou je zavedení povinnosti, aby provozovatelé některých plavidel provozovaných na stanovených dopravně významných vodních cestách využívaných vybavili plavidlo zařízením pro sledování polohy a pohybu plavidel a zařízením pro zobrazování plavebních map a informací o poloze a pohybu plavidel.

Historie procesu

Vláda

01.11.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria, připomínky
30.11.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria, připomínky
23.05.2018Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

23.10.2018Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 

Návrh mění předpis(y)

114/1995 Sb.Zákon o vnitrozemské plavbě
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích