Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Začátek procesu 01.11.2017
Poslední změna 30.11.2017
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo dopravy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Novela obsahuje i změny přesahující rámec směrnice. Nejvýznamnější netranspoziční změnou je zavedení povinnosti, aby provozovatelé některých plavidel provozovaných na stanovených dopravně významných vodních cestách využívaných vybavili plavidlo zařízením pro sledování polohy a pohybu plavidel a zařízením pro zobrazování plavebních map a informací o poloze a pohybu plavidel.

Historie procesu

Vláda

01.11.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria, připomínky
30.11.2017Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

114/1995 Sb.Zákon o vnitrozemské plavbě
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích