Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství

Začátek procesu 31.10.2017
Poslední změna 22.11.2017
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Denní doba lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru po dobu celého kalendářního roku je nově od 4 do 24 hodin s tím, že uživatel rybářského revíru je oprávněn denní dobu lovu ryb v rámci stanovení bližších podmínek výkonu rybářského práva zkrátit.

Historie procesu

Vláda

31.10.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
22.11.2017Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

197/2004 Sb.Vyhláška k provedení zákona o rybářství