Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

Začátek procesu 27.10.2017
Poslední změna 20.12.2018
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Doposud náhrada škod způsobených na lese neodpovídala současnému ekonomickému prostředí lesního hospodářství. Každý případ škody způsobené na lese, která není vlastníkovi lesa uhrazena v plném rozsahu, k čemuž by novela vyhlášky měla napomáhat, je majetková újma vůči vlastníkovi lesa.

Všem vlastníkům lesa přinese aplikace novely vyhlášky oprávněnou výši náhrady příjmů ušlých v důsledku příslušného druhu škody.

Historie procesu

Vláda

27.10.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
20.11.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, ria, připomínky
11.12.2018Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

20.12.2018Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 296/2018 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

296/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené n..

Návrh mění předpis(y)

55/1999 Sb.Vyhláška o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích