Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

Začátek procesu 25.10.2017
Poslední změna 15.11.2017
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Asi nejvýznamnější změnou je úprava oddělení půjčených prostředků od transferů. Má jen malý dopad na text vyhlášky a její přílohy, ale znamená nové pojetí transferů, do kterých už se nebudou zahrnovat půjčené peněžní prostředky nejen ty, které jsou půjčeny v soukromoprávních vztazích (zvláště úvěry) a které transfery nejsou vcelku jednoznačně, ale ani ty, které jsou půjčeny ve veřejnoprávních vztazích (návratné finanční výpomoci) a které se spíše za transfery považovat dají.

Historie procesu

Vláda

25.10.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
15.11.2017Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

323/2002 Sb.Vyhláška o rozpočtové skladbě