Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání

Začátek procesu 24.10.2017
Poslední změna 28.12.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Vyhláška zpracovává zejména minimální požadavky na studijní programy pro přípravu nových zdravotnických povolání a dále upravuje požadavky na obsah studijních programů pro přípravu stávajících zdravotnických povolání.

Historie procesu

Vláda

24.10.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
14.11.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
21.12.2017Projednáno, schváleno k vydánítext

Sbírka zákonů

28.12.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 470/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

470/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní ..

Návrh mění předpis(y)

39/2005 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti ..