Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Začátek procesu 23.10.2017
Poslední změna 21.11.2017
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Český báňský úřad
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Novela má za cíl odstranit překážky bránící volnému pohybu výbušnin v Evropské unii. Podnikatelé tak nebudou nuceni v případě výbušniny, u níž proběhlo EU přezkoušení typu nebo ověření jednotlivého kusu za účasti oznámeného subjektu, který nemá sídlo na území České republiky, předkládat návod k jejímu používání českému oznámenému subjektu za účelem posouzení jeho souladu s právním řádem České republiky

Historie procesu

Vláda

23.10.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
21.11.2017Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

61/1988 Sb.Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě