Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Začátek procesu 23.10.2017
Poslední změna 21.03.2018
Stav návrhu Ve Sněmovně schváleno v 1. čtení
Předkladatel Český báňský úřad
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Cíle návrhu

Novela má za cíl odstranit překážky bránící volnému pohybu výbušnin v Evropské unii. Podnikatelé tak nebudou nuceni v případě výbušniny, u níž proběhlo EU přezkoušení typu nebo ověření jednotlivého kusu za účasti oznámeného subjektu, který nemá sídlo na území České republiky, předkládat návod k jejímu používání českému oznámenému subjektu za účelem posouzení jeho souladu s právním řádem České republiky

Historie procesu

Vláda

23.10.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
21.11.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
07.02.2018Projednáno vládou, schváleno 

Poslanecká sněmovna

14.02.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
21.03.2018Proběhlo 1. čtení, schváleno v 1. čtení 

Návrh mění předpis(y)

61/1988 Sb.Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě