Přejít na PLUS

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení ...

Začátek procesu 23.10.2017
Poslední změna 13.11.2017
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Novela upravuje zejména znění standardu č. 5 dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy. Standard č. 5 je zaměřen na protierozní ochranu půdy. Plánovaná vyhláška MŽP o ochraně zemědělské půdy před erozí, stanovuje podmínky pěstování vybraných hlavních plodin. Je nutné upravit pravidla v rámci zmíněného standardu tak, aby oba právní předpisy byly v souladu.

Další změnou je výjimka pro plnění standardu č. 6 dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy. Standard je zaměřen na zachování úrovně organických složek půdy vhodnými postupy.

Historie procesu

Vláda

23.10.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
13.11.2017Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

48/2017 Sb.Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního..