Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení ...

Předložení návrhu 23.10.2017
Poslední změna 22.06.2018
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela upravuje zejména znění standardu č. 5 dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy. Standard č. 5 je zaměřen na protierozní ochranu půdy. Plánovaná vyhláška MŽP o ochraně zemědělské půdy před erozí, stanovuje podmínky pěstování vybraných hlavních plodin. Je nutné upravit pravidla v rámci zmíněného standardu tak, aby oba právní předpisy byly v souladu.

Další změnou je výjimka pro plnění standardu č. 6 dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy. Standard je zaměřen na zachování úrovně organických složek půdy vhodnými postupy.

Historie procesu

Vláda

23.10.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
13.11.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
13.06.2018Projednáno vládou, schválenotext

Sbírka zákonů

22.06.2018Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 126/2018 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

126/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a sta..

Návrh mění předpis(y)

48/2017 Sb.Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního..