Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Předložení návrhu 06.10.2017
Poslední změna 20.04.2018
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Ve vazbě na změny stavebního zákona je nezbytné u každého z nových druhů řízení upravit obsahové náležitostí jednotlivých žádostí a změny promítnout též do příloh k vyhlášce, které obsahují formuláře pro podávání žádostí k jednotlivým typům žádostí. Dále je nezbytné upravit obsahové náležitosti nových nebo významně novelizovaných rozhodnutí a jiných opatření. Nezbytné je též zohlednění některých změn stávajících správních aktů a požadavků na obsahové náležitosti těchto správních aktů a žádostech o ně. 

Historie procesu

Vláda

06.10.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
27.10.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
13.04.2018Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

20.04.2018Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 66/2018 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

66/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územní..

Návrh mění předpis(y)

503/2006 Sb.o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu