Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám

Předložení návrhu 03.10.2017
Poslední změna 11.12.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Jsou zjednodušeny podmínky poskytování platby na chov krav bez tržní produkce mléka a platby na chov ovcí, popřípadě chov koz, a to odstraněním povinnosti pro žadatele zasílat na Státní zemědělský intervenční fond doklad o chovaných zvířatech. Zároveň novela u výše zmíněných plateb prodlužuje tzv. retenční období, na základě kterého se stanovují počty způsobilých zvířat, a to na 15. 6. až 15. 8. příslušného kalendářního roku

Historie procesu

Vláda

03.10.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
24.10.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, ria, připomínky
06.12.2017Projednáno vládou, schválenotext

Sbírka zákonů

11.12.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 426/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

426/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskyt..

Návrh mění předpis(y)

112/2008 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podp..