Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku

Předložení návrhu 22.09.2017
Poslední změna 21.12.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

V souvislosti s novými evidencemi je pak nezbytné aktualizovat vyhlášku, jelikož úpravy obou evidencí vyžadují, aby podání návrhu na zápis do příslušné evidence bylo činěno prostřednictvím formuláře. Prostřednictvím vyhlášky tak musí být stanoveny náležitosti dvou nových formulářů. Další podstatnou oblastí, která je novelizovanou vyhláškou upravena, je způsob dálkového přístupu k údajům v evidenci skutečných majitelů a některým údajům v evidenci svěřenských fondů pro zákonem vymezené subjekty, respektive pro konkrétní fyzické osoby, které k údajům budou přistupovat. 

Historie procesu

Vláda

22.09.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
16.10.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
15.12.2017Projednáno, schváleno k vydánítext

Sbírka zákonů

21.12.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 459/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

459/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na z..

Návrh mění předpis(y)

323/2013 Sb.Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného ..