Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob

Předložení návrhu 20.09.2017
Poslední změna 30.11.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Česká národní banka
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

V souvislosti s novelou zákona o podnikání na kapitálovém trhu byl připraven návrh nové samostatné vyhlášky upravující žádosti a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. V návaznosti na tuto novou samostatnou vyhlášku je nutné provést úpravu vyhlášky č. 233/2009 Sb. spočívající ve vypuštění všech ustanovení týkajících se podávání žádostí podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu a v úpravě činností, které jsou banka, pobočka zahraniční banky a spořitelní a úvěrní družstvo oprávněny vykonávat.

Historie procesu

Vláda

20.09.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
12.10.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění
23.11.2017Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

30.11.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 402/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

402/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazová..

Návrh mění předpis(y)

233/2009 Sb.Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a ..