Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel

Předložení návrhu 15.09.2017
Poslední změna 07.02.2018
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela veterinárního zákona v § 5 odst. 4 zavádí povinnost chovatele neprodleně po zjištění úhynu včelstev na stanovišti včelstev hlásit úhyn nad limit stanovený prováděcím právním předpisem krajské veterinární správě. Vyhláška stanovuje tento limit na 25 % včelstev z počtu včelstev evidovaném v ústřední evidenci k 1. 9. předcházejícího roku na daném stanovišti včelstev. 

Historie procesu

Vláda

15.09.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
09.10.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
31.01.2018Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

07.02.2018Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 18/2018 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

18/2018 Sb.Vyhláška o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdoláv..

Návrh provádí předpis(y)

166/1999 Sb.Veterinární zákon

Návrh mění předpis(y)

299/2003 Sb.Vyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka
342/2012 Sb.Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné zp..
299/2003 Sb.Vyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka
342/2012 Sb.Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné zp..