Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

Předložení návrhu 18.09.2017
Poslední změna 09.01.2018
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo dopravy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela zejména ruší ustanovení, která prováděla ta ustanovení zákona o civilním letectví, která byla novelou zákona o civilním letectví zrušena. Dále provádí terminologické změny a úpravy, především v návaznosti na změny zákona o civilním letectví; pravuje obsahové náležitosti zprávy o hlukové situaci na letišti; upravuje vzor průkazu odborně způsobilé fyzické osoby, která provádí zjišťování příčin leteckých nehod, při nichž nedošlo k usmrcení osob, a incidentů; a upravuje novou kategorizaci pozemních elektronických zabezpečovacích zařízení.

Historie procesu

Vláda

18.09.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
10.10.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
20.12.2017Projednáno, schváleno k vydánítext

Sbírka zákonů

09.01.2018Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 2/2018 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

2/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zá..

Návrh mění předpis(y)

108/1997 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon o civilním letectví