Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochranných známkách a zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

Předložení návrhu 14.09.2017
Poslední změna 13.12.2018
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Úřad průmyslového vlastnictví

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem novely je revize stávajícího systému ochranných známek a vytvoření podmínek pro zvýšení jeho kvality a zefektivnění. Směrnice pokračuje v nastaveném harmonizačním procesu v oblasti práva k ochranným známkám a týká se jak úpravy některých institutů hmotně právních, tak nově zasahuje i do práva procesního. Novela zároveň usiluje o sladění systému ochranných známek České republiky se systémem ochranné známky EU, jakož i o sblížení s národními systémy ochrany jiných členských států EU.

Historie procesu

Vláda

14.09.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění
13.10.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
11.04.2018Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

22.05.2018Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
26.06.2018Proběhlo 2. čtenínávrhy
19.09.2018Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

19.10.2018Postoupeno Senátu 
15.11.2018Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

22.11.2018Postoupeno prezidentu republiky 
05.12.2018Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

13.12.2018Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 286/2018 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

286/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o..

Návrh ruší předpis(y)

97/2004 Sb.Vyhláška k provedení zákona o ochranných známkách

Návrh mění předpis(y)

221/2006 Sb.Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství
441/2003 Sb.Zákon o ochranných známkách
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích