Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

Předložení návrhu 13.09.2017
Poslední změna 29.01.2018
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Významná je úprava druhé části vyhlášky týkající se územně analytických podkladů. Cílem této úpravy je v první řadě přehlednější uspořádání souborné dokumentace územně analytických podkladů, rovněž se navrhuje vypustit povinnost vypracovávání tzv. SWOT analýzy. Novela počítá s nahrazením dosavadní SWOT analýzy vyhodnocením pozitivních a negativních stránek území podle dosud užívaného tematického členění.

Dále proběhla dilčí úprava části třetí vyhlášky týkající se územně plánovací dokumentace. Z novely stavebního zákona vyplývá především zavedení povinnosti zajistit vyhotovení úplného znění územně plánovací dokumentace po vydání poslední aktualizace nebo změny a dále též možnost zpracovat územní plán s prvky regulačního plánu.

Také se mění přílohy vyhlášky.

Historie procesu

Vláda

13.09.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
05.10.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
23.01.2018Projednáno, schváleno k vydánítext

Sbírka zákonů

29.01.2018Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 13/2018 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

13/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovac..

Návrh mění předpis(y)

500/2006 Sb.Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně ..