Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

Předložení návrhu 24.08.2017
Poslední změna 15.12.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Dochází k nepatrné změně přílohy č. 1 vyhlášky -  nahrazuje se stávající položka „B. Dlouhodobý majetek“ novou položkou „B. Stálá aktiva“. Dále se doplňuje nová metoda ocenění majetku reálnou hodnotou v případech změny kategorie účetní jednotky. Doplňuje se nové ustanovení, které bude řešit přeměnu účetní jednotky, jež není obchodní korporací.

Historie procesu

Vláda

24.08.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
14.09.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
07.12.2017Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

15.12.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 441/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

441/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. ..

Návrh mění předpis(y)

500/2002 Sb.Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele