Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a další související zákony

Předložení návrhu 18.08.2017
Poslední změna 16.07.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Hlavní změny se dotýkají zejména ustanovení o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia a definice pojmu studium. Naopak ustanovení o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu již dnes odpovídá požadavkům směrnice. Další dílčí změny se týkají zejména procesních náležitostí, ať už jde o délku platnosti jednotlivých pobytových oprávnění, o možnost prodloužení jejich platnosti či o povinné vyznačení konkrétního účelu pobytu formou poznámky v průkazu o povolení k pobytu.

Zásadní novinkou je zavedení dlouhodobého pobytu za účelem hledání zaměstnání či zahájení podnikatelské činnosti.

Historie procesu

Vláda

18.08.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria
15.09.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria, připomínky
06.06.2018Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

13.06.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
19.09.2018Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
13.02.2019Proběhlo 2. čtenínávrhy
13.03.2019Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

08.04.2019Postoupeno Senátu 
02.05.2019Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

18.06.2019Hlasováno o vráceném návrhu zákona, schváleno senátní znění 

Prezident

26.06.2019Postoupeno prezidentu republiky 
04.07.2019Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

16.07.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 176/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

176/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně něk..

Návrh mění předpis(y)

326/1999 Sb.Zákon o pobytu cizinců na území ČR
455/1991 Sb.Živnostenský zákon
325/1999 Sb.Zákon o azylu
150/2002 Sb.Soudní řád správní
18/2004 Sb.Zákon o uznávání odborné kvalifikace
95/2004 Sb.Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékařů a farmaceutů
96/2004 Sb.Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
435/2004 Sb.Zákon o zaměstnanosti
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
251/2005 Sb.Zákon o inspekci práce
341/2005 Sb.Zákon o veřejných výzkumných institucích
325/1999 Sb.Zákon o azylu
18/2004 Sb.Zákon o uznávání odborné kvalifikace
341/2005 Sb.Zákon o veřejných výzkumných institucích
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích