Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony

Začátek procesu 15.08.2017
Poslední změna 13.12.2018
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela se zabývá úpravou trestního postihu fenoménů praní špinavých peněz, terorismu, úplatkářství a maření spravedlnosti. Rovněž připravuje český právní řád k ratifikaci Istanbulské úmluvy, která je prvním mezinárodním právním instrumentem zabývajícím se specificky domácím násilím a genderově podmíněným násilím a jejímž cílem je nulová tolerance k těmto formám násilí.

Historie procesu

Vláda

15.08.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
12.09.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
31.01.2018Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

08.02.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
20.03.2018Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
22.05.2018Proběhlo 2. čtenínávrhy
19.09.2018Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

19.10.2018Postoupeno Senátu 
15.11.2018Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

22.11.2018Postoupeno prezidentu republiky 
05.12.2018Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

13.12.2018Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 287/2018 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

287/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé..

Návrh mění předpis(y)

99/1963 Sb.Občanský soudní řád
304/2013 Sb.Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
21/1992 Sb.Zákon o bankách
104/2013 Sb.Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
141/1961 Sb.Trestní řád
104/2013 Sb.Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích
117/2001 Sb.Zákon o veřejných sbírkách
40/2009 Sb.Trestní zákoník
141/1961 Sb.Trestní řád
134/2016 Sb.Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)
127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích
134/2016 Sb.Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)
117/2001 Sb.Zákon o veřejných sbírkách
304/2013 Sb.Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob