Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o zpracování osobních údajů

Začátek procesu 18.08.2017
Poslední změna 24.04.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon je adaptovaný na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zčásti implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680.

Historie procesu

Vláda

18.08.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice
15.09.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, ria, připomínky
21.03.2018Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, ria

Poslanecká sněmovna

28.03.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, transpozice, ria
18.04.2018Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
18.09.2018Proběhlo 2. čtenínávrhy
26.10.20183. čtení přerušeno nebo odročeno 
05.12.2018Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

30.01.2019Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

12.03.2019Hlasováno o vráceném návrhu zákona, schváleno senátní znění 

Prezident

02.04.2019Postoupeno prezidentu republiky 
10.04.2019Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

24.04.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 110/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

110/2019 Sb.Zákon o zpracování osobních údajů

Návrh ruší předpis(y)

277/2011 Sb.Nařízení vlády o stanovení vzoru průkazu kontrolujícího Úřadu pro ochranu osobních údajů
177/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve..
101/2000 Sb.Zákon o ochraně osobních údajů

Návrh mění předpis(y)

450/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů..
342/2006 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony
227/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
64/2014 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
626/2004 Sb.Zákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňov..
107/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmo..
281/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
250/2014 Sb.Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
413/2005 Sb.Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostn..
375/2011 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona ..
310/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých z..
517/2002 Sb.Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy
310/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých z..
626/2004 Sb.Zákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňov..
170/2007 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prost..
281/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
183/2017 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a ř..
107/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní ..
480/2004 Sb.Zákon o některých službách informační společnosti
342/2006 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony
227/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
301/2016 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů
177/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve..
109/2006 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
52/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdě..
468/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvi..
183/2017 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a ř..
170/2002 Sb.Zákon o válečných veteránech
480/2004 Sb.Zákon o některých službách informační společnosti
450/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů..
439/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve..
264/2006 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
52/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdě..
250/2014 Sb.Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
413/2005 Sb.Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostn..
41/2009 Sb.Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
375/2011 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona ..
301/2016 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů
439/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve..
64/2014 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
517/2002 Sb.Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy
109/2006 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
41/2009 Sb.Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
468/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvi..