Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

Začátek procesu 18.08.2017
Poslední změna 24.04.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra

Cíle návrhu

Směrnice 2016/681 se promítne především do zákona o Policii ČR, který stanoví oprávnění policie zpracovávat údaje z letecké přepravy pro vymezené účely, a dále pak do zákona civilním letectví, kde se stanoví povinnost leteckých přepravců tyto údaje předávat policii. Naproti tomu směrnice 2016/680 stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů ve vymezených případech policejní a justiční spolupráce a pouze při zpracování údajů vymezenými subjekty. 

Historie procesu

Vláda

18.08.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
15.09.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria, připomínky
21.03.2018Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

18.04.2018Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
18.09.2018Proběhlo 2. čtenínávrhy
05.12.2018Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

08.01.2019Postoupeno Senátu 
30.01.2019Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

12.03.2019Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

02.04.2019Postoupeno prezidentu republiky 
10.04.2019Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

24.04.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 111/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

111/2019 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

Návrh mění předpis(y)

187/2006 Sb.Zákon o nemocenském pojištění
283/1993 Sb.Zákon o státním zastupitelství
257/2000 Sb.Zákon o Probační a mediační službě
253/2008 Sb.Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
234/2014 Sb.Zákon o státní službě
341/2011 Sb.Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
96/1993 Sb.Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
456/2011 Sb.Zákon o Finanční správě České republiky
280/2009 Sb.Daňový řád
427/2011 Sb.Zákon o doplňkovém penzijním spoření
186/2016 Sb.Zákon o hazardních hrách
150/2002 Sb.Soudní řád správní
358/1992 Sb.Notářský řád
85/1996 Sb.Zákon o advokacii
499/2004 Sb.Zákon o archivnictví a spisové službě
49/1997 Sb.Zákon o civilním letectví
99/1963 Sb.Občanský soudní řád
269/1994 Sb.Zákon o Rejstříku trestů
106/1999 Sb.Zákon o svobodném přístupu k informacím
300/2016 Sb.Zákon o centrální evidenci účtů
181/2014 Sb.Zákon o kybernetické bezpečnosti
182/1993 Sb.Zákon o Ústavním soudu
17/2012 Sb.Zákon o Celní správě České republiky
129/2008 Sb.Zákon o výkonu zabezpečovací detence
300/2013 Sb.Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)
555/1992 Sb.Zákon o Vězeňské a justiční stráži České republiky
6/1993 Sb.Zákon o České národní bance
111/1998 Sb.Zákon o vysokých školách
141/1961 Sb.Trestní řád
273/2008 Sb.Zákon o Policii ČR
256/2004 Sb.Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
104/2013 Sb.Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
372/2011 Sb.Zákon o zdravotních službách
374/2015 Sb.Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
6/2002 Sb.Zákon o soudech a soudcích
582/1991 Sb.Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
236/1995 Sb.Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu
133/2000 Sb.Zákon o evidenci obyvatel
48/1997 Sb.Zákon o veřejném zdravotním pojištění