Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

Předložení návrhu 04.08.2017
Poslední změna 07.12.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem novely je, aby vybrané účetní jednotky mohly při inventuře jednotlivých položek v rámci položek C.I. a C.II. pasiv rozvahy s výjimkou položky C.I.3. provést zjednodušenou inventuru v rámci periodické inventarizace, jejímž předmětem by mělo být zejména posouzení rozdílů mezi počátečním stavem a stavem k rozvahovému dni, tedy prokázání přírůstků a úbytků stavu jiných pasiv za účetní období.

Historie procesu

Vláda

04.08.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
25.08.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
01.12.2017Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

07.12.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 411/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

411/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdě..

Návrh mění předpis(y)

270/2010 Sb.Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků