Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky

Předložení návrhu 04.08.2017
Poslední změna 29.11.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem vyhlášky je sjednocení způsobu oceňování podmíněných aktiv a podmíněných pasiv na úrovni státu, zrušení Přílohy č. 6 k vyhlášce. Dále upřesnění vykazování pohledávek a dluhů ze soukromoprávních vztahů mezi odběrateli a dodavateli, upřesnění vykazování cenin a upřesnění vykazování přijatých zápůjček se splatností delší než jeden rok.

Historie procesu

Vláda

04.08.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
25.08.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
20.11.2017Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

29.11.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 397/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

397/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. ..

Návrh mění předpis(y)

410/2009 Sb.Prováděcí vyhláška k účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky