Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se zrušuje vyhláška č. 2/2013 Sb., o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování

Předložení návrhu 04.08.2017
Poslední změna 30.10.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela veterinárního zákona mění právní úpravu tak, že domácí porážku skotu mladšího 72 měsíců nebo jelenovitých ve farmovém chovu bude chovatel povinen písemně oznámit krajské veterinární správě nejméně tři dny před jejím konáním (s výjimkou vztahující se na zraněná zvířata, která z důvodu respektování dobrých životních podmínek zvířat nemohou být přepravena na jatky). Přímo do ustanovení § 21 odst. 6 veterinárního zákona pak bude nově doplněn výčet náležitostí výše uvedeného oznámení.

V návaznosti na novelu zákona se ruší zmocňovací ustanovení, na jehož základě byla vydána tato vyhláška. 

Historie procesu

Vláda

04.08.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, připomínky
25.08.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
20.10.2017Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

30.10.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 356/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

356/2017 Sb.Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 2/2013 Sb., o obsahových náležitostech žádosti o povolení do..

Návrh ruší předpis(y)

2/2013 Sb.Vyhláška o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo ..