Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací...

Začátek procesu 17.07.2017
Poslední změna 07.12.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Změna vyhlášky č. 499/2006 Sb. vyvolá zároveň změnu vyhlášky č. 169/2016 Sb. Nově vyhláška č. 499/2006 Sb. zakotvuje nové přílohy v souvislosti s novelou stavebního zákona, která umožňuje vést společné řízení (územní a stavební) nejen u staveb v působnosti obecného stavebního úřadu, ale též u staveb drah, staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, staveb vodních děl a staveb v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu. Dále doplňuje přílohy v reakci na požadavky praxe. A za třetí odstraňuje duplicity v jednotlivých přílohách vyhlášky.

Historie procesu

Vláda

17.07.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
07.08.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
24.11.2017Projednáno, schváleno k vydánítext

Sbírka zákonů

07.12.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 405/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

405/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/201..

Návrh mění předpis(y)

499/2006 Sb.Vyhláška o dokumentaci staveb
169/2016 Sb.Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prac..