Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Předložení návrhu 29.06.2017
Poslední změna 20.12.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Vyhláška stanovuje způsob stanovení emisních limitů pro látky obtěžující zápachem; přesnější způsob vyhodnocování emisních limitů; dodatečné požadavky na kvalitu paliv; kategorie zdrojů shodně s aktuálním zněním přílohy č. 2 zákona; jednoznačné požadavky v oblasti měření emisí a vyhodnocování plnění emisních limitů. Dále je také novelizována příloha č. 2.

Historie procesu

Vláda

29.06.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
24.07.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, ria, připomínky
14.12.2017Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

20.12.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 452/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

452/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťován..

Návrh mění předpis(y)

415/2012 Sb.Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanove..