Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí

Začátek procesu 06.06.2017
Poslední změna 27.06.2017
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

V současné době je 60 % zemědělské půdy ohroženo vodní erozí. Vzhledem ke skutečnosti, že ztráty půdy jsou neudržitelně vysoké (až desítky tun z hektaru za rok), vyhláška na tento nepříznivý stav reaguje a stanovuje hodnoty přípustné míry erozního ohrožení tak, aby byly zachovány udržitelné principy hospodaření a současně uživatelé zemědělské půdy měli možnost se přijímaným změnám hospodaření v dostatečném časovém rámci přizpůsobit.  

Historie procesu

Vláda

06.06.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
27.06.2017Ukončení sběru připomínek 

Návrh provádí předpis(y)

334/1992 Sb.Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu