Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Předložení návrhu 09.06.2017
Poslední změna 15.12.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Konkrétně je nutné zejména stanovit důvody, pro které nebude třeba vyžadovat výpis ze zdravotnické dokumentace pro potřeby posuzování zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu za účelem vydání lékařského posudku. Dáel upravit náplně pracovnělékařských prohlídek v souladu s nejnovějšími medicínskými poznatky. V rámci vymezení rozsahu pracovnělékařských služeb je třeba snížit časové limity vztahující se k provádění dohledu na pracovištích a poskytování poradenství pro zaměstnavatele; v souvislosti s tím také definovat pojem „pracovní místo“ pro účely této vyhlášky apod.

Historie procesu

Vláda

09.06.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
30.06.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, připomínky
06.12.2017Projednáno, schváleno k vydánítext

Sbírka zákonů

15.12.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 436/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

436/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/201..

Návrh mění předpis(y)

79/2013 Sb.Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče