Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů

Předložení návrhu 07.06.2017
Poslední změna 16.10.2017
Stav návrhu Projednávání návrhu bylo ukončeno s koncem volebního období Poslanecké sněmovny
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

U neuvolněného člena zastupitelstva kraje neslučitelnost s funkcí vykonávanou na ministerstvu, jiném ústředním orgánu státní správy nebo na orgánu státní správy s celostátní působností nebude dána. U uvolněného člena zastupitelstva kraje, který je státním zaměstnancem ve služebním poměru, bude neslučitelnost funkcí řešena pouze zákonem o státní službě, tedy v případě, že zvolení do funkce uvolněného člena zastupitelstva nastane až po přijetí do služebního poměru, dojde k pozastavení výkonu služby po dobu výkonu funkce uvolněného člena zastupitelstva. V případě uvolněného člena zastupitelstva, který je zaměstnancem v pracovním poměru, bude výkon funkce uvolněného člena zastupitelstva představovat překážku v práci z důvodu výkonu veřejné funkce.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

07.06.2017Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

12.06.2017V připomínkovém řízení 
16.06.2017Ukončení sběru připomínek 
26.06.2017Projednáno vládou, souhlasné stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

16.10.2017Projednávání ukončeno s koncem volebního období 

Návrh mění předpis(y)

130/2000 Sb.Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, kandidátky, uzavírací klauzule, preferenční hlasy