Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Předložení návrhu 18.05.2017
Poslední změna 18.08.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Skupina poslanců

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Jedná se o úpravy týkající se legislativních a výkladových nedostatků a dílčí úpravy v rozsahu zveřejňovaných smluv. Úpravy obsažené v zěkona nevedou k vynětí povinných subjektů ze zákona o registru smluv, ale pouze k úpravě režimu zveřejňování u některých smluv či vynětí určitých typů, u kterých byly identifikovány nežádoucí dopady z hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví či ochrany citlivých informací.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

18.05.2017Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

19.05.2017V připomínkovém řízení 
23.05.2017Ukončení sběru připomínek 
05.06.2017Projednáno vládou, souhlasné stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

28.06.2017Proběhlo 1. čtení, schváleno v 1. čtení 

Senát

29.06.2017Postoupeno Senátu 
27.07.2017Návrh nebyl v Senátu projednán 

Prezident

27.07.2017Postoupeno prezidentu republiky 
01.08.2017Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

18.08.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 249/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

249/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveř..

Návrh mění předpis(y)

340/2015 Sb.Zákon o registru smluv