Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, a některé další vyhlášky

Předložení návrhu 20.04.2017
Poslední změna 15.08.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Ve vyhlášce o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky se u žáků plnících povinnou školní docházku v zahraničí upravuje způsob, kterým budou zákonní zástupci dokládat plnění povinné školní docházky; dále se vytváří předpoklady pro zpřístupnění plavání žákům základních škol. Ve vyhlášce o krajských normativech se upravuje normativ na individuálně předškolně vzdělávané dítě. Ve vyhlášce o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou se provádí změny v návaznosti na změnu školského zákona a dále se upravují podmínky konání maturitní zkoušky osobami, které se vzdělávaly v zahraničí, a problematika uchovávání dokumentace o maturitní zkoušce. Ve vyhlášce o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání se provádí úpravy v návaznosti na změnu školského zákona.

Historie procesu

Vláda

20.04.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
15.05.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, ria, připomínky
28.07.2017Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext

Sbírka zákonů

15.08.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 243/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

243/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech p..

Návrh mění předpis(y)

48/2005 Sb.Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
492/2005 Sb.Vyhláška o krajských normativech
177/2009 Sb.Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
353/2016 Sb.Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
492/2005 Sb.Vyhláška o krajských normativech
177/2009 Sb.Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
353/2016 Sb.Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání