Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o formulářích elektronických podání v insolvenčním řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona

Předložení návrhu 13.04.2017
Poslední změna 30.06.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Vyhláška předpokládá vytvoření elektronických formulářů příslušných podání uveřejněných na internetových stránkách ministerstva. Vyhláška tím přispívá k naplnění cíle vytyčeného novelou insolvenčního zákona č. 64/2017 Sb., která směřuje ke zvýšení transparentnosti insolvenčního řízení, omezení administrativní zátěže insolvenčních soudů a posílení doručování dokumentů do datových schránek.

Historie procesu

Vláda

13.04.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
10.05.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, připomínky
27.06.2017Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext, viz změna

Sbírka zákonů

30.06.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 191/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

191/2017 Sb.Vyhláška o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení

Návrh provádí předpis(y)

64/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v..
182/2006 Sb.Insolvenční zákon

Návrh mění předpis(y)

311/2007 Sb.Vyhláška o jednacím řádu pro insolvenční řízení