Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o obsahu, rozsahu a způsobu sestavování výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje likvidity (vyhlášky o platební neschopnosti podnikatele)

Předložení návrhu 04.05.2017
Poslední změna 30.06.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Platebním zadrhnutím se rozumí stav, kdy dlužník má dostatek prostředků k zaplacení dluhů téměř v plné výši, přičemž dlužníkova neschopnost zaplatit jeho peněžité závazky v plné výši je jen dočasná (přechodná) a podaří se ji uzavřít v čase, který potřebuje úvěruschopná osoba k obstarání si úvěru potřebného k zaplacení dluhů.

Historie procesu

Vláda

04.05.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, ria
26.05.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, ria, připomínky
28.06.2017Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext

Sbírka zákonů

30.06.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 190/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

190/2017 Sb.Vyhláška o platební neschopnosti podnikatele

Návrh provádí předpis(y)

64/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v..
182/2006 Sb.Insolvenční zákon