Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě

Předložení návrhu 11.04.2017
Poslední změna 19.09.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo dopravy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Ke změně terminologie v zákoně z pojmu „doklad o zaplacení“ na pojem „doklad o přepravě“ bylo přistoupeno s ohledem na nově přijatý zákon o EET, který obsahuje mimo jiné úpravu vydávání dokladu o zaplacení, s cílem snazšího rozlišování mezi touto úpravou a povinnostmi vyplývajícími ze zákona o silniční dopravě. Obsahové náležitosti tohoto dokladu stanovené vyhláškou zůstanou věcně beze změny.

Historie procesu

Vláda

11.04.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
05.05.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
06.09.2017Projednáno, schváleno k vydánítext, připomínky

Sbírka zákonů

19.09.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 307/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

307/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zá..

Návrh mění předpis(y)

478/2000 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon o silniční dopravě