Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění

Začátek procesu 13.03.2017
Poslední změna 16.08.2018
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon se zaměřuje na sjednocení regulatorních principů a ochrany spotřebitele napříč finančním trhem, zajištění stejné úrovně ochrany spotřebitele pro různé způsoby distribuce pojištění, posílení důrazu na srozumitelnost a srovnatelnost informací o finančních produktech (zejména pak informací o nákladech životního pojištění) a zvýšení nároků na profesionalitu osob působících v daném odvětví.

Historie procesu

Vláda

13.03.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění
10.04.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, ria, připomínky
03.01.2018Projednáno vládou, schváleno 
04.01.2018Reorganizace projednávání, vyčleněno následujícíviz změna

Poslanecká sněmovna

04.01.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, ria
25.01.2018Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
10.04.2018Proběhlo 2. čtenínávrhy
23.05.2018Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválen 

Senát

25.06.2018Postoupeno Senátu 
18.07.2018Návrh nebyl v Senátu projednán 

Prezident

26.07.2018Postoupeno prezidentu republiky 
01.08.2018Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

16.08.2018Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 170/2018 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

170/2018 Sb.Zákon o distribuci pojištění a zajištění

Návrh ruší předpis(y)

295/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvi..
38/2004 Sb.Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí

Návrh mění předpis(y)

634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
124/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a něk..
278/2009 Sb.Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví
183/2017 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a ř..
455/1991 Sb.Živnostenský zákon
444/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších pře..
223/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb
281/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
229/2002 Sb.Zákon o finančním arbitrovi
296/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v..
277/2009 Sb.Zákon o pojišťovnictví
261/2014 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu
89/2012 Sb.Občanský zákoník (nový)
58/1995 Sb.Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
57/2006 Sb.Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
227/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
420/2011 Sb.Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických os..