Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o zkouškách a zvláštních zkouškách insolvenčních správců

Předložení návrhu 10.03.2017
Poslední změna 01.04.2017
Stav návrhu Projednávání nepokračuje
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem návrhu je přizpůsobit obsah a formu zkoušky profilu insolvenčního správce. Návrh především usiluje o to, aby znalosti a dovednosti žadatele byly prověřovány způsobem, který dostatečně ověří jeho připravenost na výkon činnosti insolvenčního správce v praxi. Zároveň by mělo dojít k přesnějšímu vymezení zkušebních oblastí, aby nedocházelo k jejich překrývání a tím i případným duplicitám při ověřování znalostí jednotlivými členy zkušební komise.

Historie procesu

Vláda

10.03.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
31.03.2017Ukončení sběru připomínek 
01.04.2017Projednávání nepokračuje 

Návrh provádí předpis(y)

18/2004 Sb.Zákon o uznávání odborné kvalifikace

Návrh ruší předpis(y)

312/2007 Sb.Vyhláška o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců