Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o zálohovaném výživném)

Začátek procesu 01.03.2017
Poslední změna 16.10.2017
Stav návrhu Projednávání návrhu bylo ukončeno s koncem volebního období Poslanecké sněmovny
Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zálohované výživné bude náležet oprávněným osobám, kterým není hrazeno soudem stanovené či schválené výživné, a to za jasných, zákonem předem stanovených podmínek. Bude vypláceno pouze za podmínky, že existuje vykonatelné soudní rozhodnutí o výživném, či soudem schválená dohoda, nebo dohoda rodičů o výživném, o níž byl sepsán notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, a na základě těchto exekučních titulů probíhá výkon rozhodnutí zahájený na základě návrhu oprávněného rodiče Zálohované výživné bude náležet ve výši určené dle vykonatelného rozhodnutí soudu či dle soudem schválené dohody, nejvýše však ve výši 1,2násobku životního minima dítěte.

Historie procesu

Vláda

01.03.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, ria
16.03.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, ria, připomínky
29.03.2017Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

30.03.2017Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
16.10.2017Projednávání ukončeno s koncem volebního období 

Návrh mění předpis(y)

586/1992 Sb.Zákon o daních z příjmů
110/2006 Sb.Zákon o životním a existenčním minimu
73/2011 Sb.Zákon o Úřadu práce ČR
117/1995 Sb.Zákon o státní sociální podpoře
99/1963 Sb.Občanský soudní řád