Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zajištěním přístupu správce daně k některým údajům v návaznosti na výkon mezinárodní spolupráce při správě daní

Začátek procesu 10.02.2017
Poslední změna 05.06.2018
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon doplňuje do § 57 daňového řádu nový odstavec 7, na jehož základě budou správci daně zpřístupněny údaje podle článku 13 směrnice AML. V případě nového odstavce 7 bude tedy explicitně stanoveno, že povinné osoby podle AML zákona jsou povinny na vyžádání správce daně poskytnout údaje získané při provádění identifikace a částečně kontroly klienta dle AML zákona. Dále se doplňuje do § 57 daňového řádu odstavec 8, který bude transpozicí článku 40 směrnice AML. Zde bude založena pravomoc správce daně vyžadovat po povinných osobách dle AML zákona i související písemnosti a údajů o způsobu shromažďování údajů, to celé vztaženo k předchozímu odstavci.

Historie procesu

Vláda

10.02.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
17.02.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, ria, připomínky
03.01.2018Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

04.01.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
24.01.2018Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
01.03.2018Proběhlo 2. čtenínávrhy
21.03.2018Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

03.04.2018Postoupeno Senátu 
25.04.2018Proběhlo projednání v Senátu, návrh zamítnut 

Poslanecká sněmovna

23.05.2018Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

25.05.2018Postoupeno prezidentu republiky 
29.05.2018Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

05.06.2018Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 94/2018 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

94/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další souvi..

Návrh mění předpis(y)

93/2009 Sb.Zákon o auditorech
523/1992 Sb.Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR
120/2001 Sb.Exekuční řád
85/1996 Sb.Zákon o advokacii
280/2009 Sb.Daňový řád
253/2008 Sb.Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
358/1992 Sb.Notářský řád