Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)

Předložení návrhu 10.02.2017
Poslední změna 26.04.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo dopravy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Prostřednictvím poslední novely zákona o dráhách dochází k doplnění vodních vleků do výčtu určených technických zařízení, která podléhají dozoru podle tohoto zákona. Tato úprava reaguje na praktické rozšíření vodních vleků, které lze v letním období užívat obdobně jako vleky lyžařské, a režim obou výše zmíněných určených technických zařízení v rámci navrhované právní úpravy je s ohledem na technické provozní podobnosti v podstatě shodný. Do vyhlášky č. 100/1995 Sb., která upravuje podmínky pro konstrukci, výrobu a provoz určených technických zařízení a jejich konkretizaci, proto předkládaná novela doplňuje vodní vleky, jakožto zařízení dopravní vedle vleků lyžařských. Zároveň se upravují podmínky pro provoz zařízení a časové intervaly revizí, prohlídek a zkoušek těchto zařízení.

Historie procesu

Vláda

10.02.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
21.02.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
13.04.2017Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext

Sbírka zákonů

26.04.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 128/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

128/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci..

Návrh mění předpis(y)

100/1995 Sb.Řád určených technických zařízení