Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Předložení návrhu 21.11.2016
Poslední změna 15.09.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Senát
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Senátu Parlamentu ČR předložené, a dále postoupené


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem návrhu je zakotvit princip, který by znamenal, že pohledávky související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky by byly uspokojovány přednostně z výtěžku z prodeje jednotky, a to do výše jedné čtvrtiny tohoto výtěžku.Toto upřednostnění pohledávek souvisejících se správou domu a pozemku v domech, které jsou v bytovém spoluvlastnictví, v omezeném rozsahu umožní lépe vyvážit práva věřitelů, kdy doposud zástavní věřitel je v nepoměrně lepším postavení než společenství vlastníků či vlastníci jednotek v domech, v nichž nevzniklo společenství vlastníků, a posílí se tak vymahatelnost těchto pohledávek, tedy i princip odpovědnosti dlužníků za své dluhy. 

Historie procesu

Senát

21.11.2016Předloženo Senátutext, odůvodnění
01.12.2016Proběhlo projednání v Senátu, přikázáno výborům a komisím 
20.04.2017Proběhlo projednání, návrh senátního návrhu schválentext, odůvodnění

Poslanecká sněmovna

02.05.2017Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 

Vláda

04.05.2017V připomínkovém řízení 
18.05.2017Ukončení sběru připomínek 
31.05.2017Projednáno vládou, souhlasné stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

12.07.2017Proběhlo 1. čtení, schváleno v 1. čtení 

Senát

24.07.2017Postoupeno Senátu 
16.08.2017Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

23.08.2017Postoupeno prezidentu republiky 
04.09.2017Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

15.09.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 291/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

291/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon..

Návrh mění předpis(y)

99/1963 Sb.Občanský soudní řád
182/2006 Sb.Insolvenční zákon
26/2000 Sb.Zákon o veřejných dražbách