Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí

Předložení návrhu 21.07.2015
Poslední změna 05.09.2017
Stav návrhu Senátem vrácený zákon nebyl ve Sněmovně přehlasován
Předkladatel Ministerstvo financí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem nové úpravy je zejména vymezení odpovědnosti za zavedení systému vnitřního řízení a kontroly a ochranu veřejných prostředků; odstranění duplicitních kontrol prováděných orgány finanční správy; snížení rigidnosti kontroly veřejných výdajů; posílení kontroly hospodaření podřízených organizací ze strany zřizovatele a posílení nezávislosti interního auditu.

Historie procesu

Vláda

21.07.2015V připomínkovém řízení 
25.08.2015Ukončení sběru připomínek 
19.12.2016Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

22.12.2016Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
14.03.2017Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
06.06.2017Proběhlo 2. čtenínávrhy
14.07.2017Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

24.07.2017Postoupeno Senátu 
16.08.2017Proběhlo projednání v Senátu, návrh zamítnut 

Poslanecká sněmovna

05.09.2017Hlasováno o vráceném návrhu zákona, zákon nebyl přijat 

Návrh mění předpis(y)

2/1969 Sb.Kompetenční zákon
111/1998 Sb.Zákon o vysokých školách
128/2000 Sb.Zákon o obcích
129/2000 Sb.Zákon o krajích
131/2000 Sb.Zákon o hlavním městě Praze
218/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech
219/2000 Sb.Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
248/2000 Sb.Zákon o podpoře regionálního rozvoje
250/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
256/2000 Sb.Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
130/2002 Sb.Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
561/2004 Sb.Školský zákon
341/2005 Sb.Zákon o veřejných výzkumných institucích
456/2011 Sb.Zákon o Finanční správě České republiky
234/2014 Sb.Zákon o státní službě