Přejít na PLUS

Návrh zákona o platebním styku a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

Začátek procesu 31.10.2016
Poslední změna 13.03.2017
Stav návrhu Ve vládě projednáno a schváleno
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Nová právní úprava návrhu zákona o platebním styku nahradí stávající zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku. Nicméně nově bude vyžadováno při zadání platební transakce přes internet, či jiný elektronický kanál, silné ověření uživatele. Zákon také přináší regulaci inovativních způsobů placení prostřednictvím mobilních a internetových aplikací. Rovněž se posilují práva uživatelů platebních služeb v případě ztráty, odcizení nebo zneužití platebních karet.

Historie procesu

Vláda

31.10.2016V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
29.11.2016Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria, připomínky
13.03.2017Projednáno vládou, schváleno 

Návrh ruší předpis(y)

31/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí..
142/2011 Sb.Vyhláška o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytova..
141/2011 Sb.Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů plate..
382/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí..
140/2011 Sb.Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování
284/2009 Sb.Zákon o platebním styku
233/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí..

Návrh mění předpis(y)

420/2011 Sb.Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických os..
37/2012 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské..
139/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a n..
156/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další souvise..
452/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a dalš..
258/2016 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru
261/2014 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu